top of page

Pystysuoraan vai viistoon? Vinkit teollisuuslaserin asentamiseen

Päivitetty: 1. syysk. 2022

Yksi teollisuuslaserin kustomoitavista ominaisuuksista on linssin avautumiskulma, jolla vaikutetaan lasersäteen pituuteen. Mitä suurempi linssin avautumiskulma on, sen pidempi lasersäde on. Myös laserin käyttäjä voi vaikuttaa lasersäteen pituuteen huomioimalla, mihin asennuskulmaan ja mille etäisyydelle hän asentaa teollisuuslaserin suhteessa valaistavaan pintaan.


Poimi tästä blogista vinkit laserin asentamiseen ja kysy tarvittaessa lisää.


Teollisuuslaserin asentaminen kohtisuoraan

Laser voidaan asentaa kohtisuoraan valaistavan pinnan yläpuolelle, kuvan 1. mukaisesti.


Kuva 1. Laserin asentaminen kohtisuoraan.
Kuva 1. Laserin asentaminen kohtisuoraan.

Mitä kauemmaksi laser asennetaan valaistavasta kohteesta, sen pidemmäksi viiva kasvaa.


Tämä sijoittelu sopii esimerkiksi asennus- ja kokoonpanolinjoille, joiden yläpuolella on riittävästi tilaa laserille.


Lasersäteen pituus voidaan suunnitella helposti ennen asennusta huomioimalla linssin avautumiskulma (α) ja laserin etäisyys (mm) suhteessa valaistavaan pintaan.


Taulukosta 1. näet, miten lasersäteen pituus kasvaa linssin avautumiskulman ja etäisyyden kasvaessa.


Taulukko 1: Lasersäteen pituus linssin eri avautumiskulmilla.
Taulukko 1: Lasersäteen pituus linssin eri avautumiskulmilla.

Teollisuuslaserin asentaminen viistoon

Laser voidaan asentaa myös viistoon valaistavan pinnan yläpuolelle, kun tilaa on käytettävissä rajallisesti ja etäisyys valaistavaan kohteeseen jää siitä syystä lyhyeksi. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi erilaiset koneet ja laitteet, kuten hitsausautomaatit ja konenäköratkaisut, joiden runkoon laser asennetaan.

Lasersäteen pituus on viistoon asennettuna huomattavasti pidempi kuin laserin ollessa kohtisuoraan pinnan yläpuolella. Muuttamalla laserin korkeutta, etäisyyttä ja asentoa suhteessa valaistavaan pintaan voidaan vaikuttaa myös siihen, mistä viiva alkaa ja mihin se päättyy. Katso L1-alue alla olevista kuvista.


Katso taulukosta 2., miten lasersäteen pituus muuttuu linssin avautumiskulman ollessa joko 75° tai 90° ja laserin asennuskulman ollessa joko 70° tai 55°. Jos laserissa käytetyn linssin avautumiskulma on edellistä esimerkkiä pienempi, kuten 45° tai 60°, muodostuu viiva yllä olevassa kuvassa esitetyllä tavalla (oikeanpuoleinen kuva).


Teollisuuslaserin asennuskulman vaikutus lasersäteen pituuteen.
Taulukko 2. Teollisuuslaserin asennuskulman vaikutus lasersäteen pituuteen.

Taulukossa 3. oleva arvo L1 kuvastaa sitä millä etäisyydellä laserista viiva alkaa. Lasersäde alkaa suoraan laserin kohdalta, kun käytetään 60° avautumiskulmalla olevaa linssiä ja laser asetetaan 60° kulmaan.


Teollisuuslaserin asennuskulma
Taulukko 3. Teollisuuslaserin asennuskulman vaikutus lasersäteen pituuteen eri avautumiskulmilla.

Voiko lasersäteen leveyteen vaikuttaa?


Vastaus on: ei juurikaan. Lasersäteen viiva saadaan mahdollisimman teräväksi ja ohueksi fokusoimalla sekä valitsemalla sellainen pinta, josta laservalo siroaa mahdollisimman vähän. Fokusointi voidaan tehdä, kun laser asennetaan kohtisuoraan valaistavan pinnan yläpuolelle ja kun etäisyys on vakio ja enintään 0,1–5 metriä. Karkeasti arvioiden viivan leveys on noin 1–3 millimetriä aallonpituudesta ja pintamateriaalista riippuen.


Onko sinulla kysymyksiä teollisuuslasereista? Ota yhteyttä, autan mielelläni.

 

Kirjoittaja: Jari Paajanen


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page