top of page
Tutkateknologia 4D-tutka millimetriaaltotutka kameravalvonta

4D-TUTKAT

Point to Success.

4D-tutkaa auttaa ennakoimaan havainnoitavan kohteen tai henkilön käyttäytymistä – liikettä ja asentoa. Tietoa voidaan hyödyntää entistä nopeampaan reagointiin poikkeustilanteissa sekä talotekniikan ja monien muiden älykkäiden automaatiojärjestelmien optimointiin. 4D-tutka soveltuu erityisen hyvin ilmaisimeksi yksityisyyden suojaa nauttiviin tiloihin esimerkiksi laitoshoidossa, toimistoissa ja julkisissa paikoissa, koska mittaustiedosta ei voida tunnistaa henkilöllisyyttä. Pistepilvestä voi kuitenkin havainnoida tarkasti erilliset henkilöt. 4D-tutka on ilmaisin älykkäisiin rakennuksiin ja kaupunkeihin, joissa dataa sovelletaan palvelujen, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

Kysy tarjous! Toimitusvarmuus on ylpeyden aiheemme.
4D-tutka eli millimetriaaltotutka soveltuu henkilön liikesuunnan tunnistavaksi ilmaisimeksi.
Case: Energiasäästöä älykkäillä taloteknisillä ratkaisuilla

Soveltuu henkilön liikesuunnan tunnistavaksi ilmaisemiseksi esimerkiksi älykkäisiin valonohjausjärjestelmiin ja automaattioviin.

4D-tutka eli millimetriaaltotutka soveltuu ilmaisimeksi yksityisyyden suojaa nauttiviin tiloihin.
Case: Turvallisuutta laitosten
arkeen

Soveltuu ilmaisemiseksi yksityisyyden suojaa nauttiviin tiloihin, kuten hoitolaitoksiin, joissa on tarve valvoa henkilöiden turvallisuutta.

4D-tutkalla eli millimetriaaltotutkalla voidaan mitata henkilöiden määrää ja ruuhkapaikkoja.
Case: Älykkään rakennetun ympäristön suunnitteluun

Soveltuu kaupunkeihin, kauppakeskuksiin ja toimistoihin, joissa on tarve mitata henkilöiden määrää ja ruuhkapaikkoja.

Liikesuunnan tunnistus

Liikesuunnan tunnistus on uutta sensoriteknologiassa

Esimerkiksi automaattiovet saadaan avautumaan henkilön liikkuessa kohti ovia. Kiinteistöjen energiasäästö on merkittävä, kun ovet eivät avaudu turhaan henkilöiden kulkiessa ohi.

Toisin kuin monen muun ilmaisimen, 4D-tutkan toiminta ei perustu valon tai äänen aistimiseen, vaan radioaaltoihin taajuusalueella 60~64 GHz. 

4D-tutkan radioaallot läpäisevät 

esimerkiksi muovin, kankaan ja kevyet rakenteet. Ihmisten ja eläinten havainnointi perustuu kohteesta palautuvaan tutkavasteeseen.

Mittaustulos on immuuni ulkoisille olosuhteille – radioaallot toimivat häiriöttömästi niin sateessa, savussa, sumussa, pimeässä kuin vastavalossa.

Yksityisyyden suoja

4D-tutka säilyttää yksityisyyden suojan

4D-tutka soveltuu erityisen hyvin ilmaisimeksi yksityisyyden suojaa nauttiviin tiloihin, koska datasta ei voida tunnistaa henkilön henkilöllisyyttä.

Havainnoitavan henkilön poikkeava liikesuunta aiheuttaa hälytyksen mobiililaitteeseen.

Mittaustietona on pistepilvi, josta voidaan havainnoida tarkasti sekä paikallaan olevat että liikkuvat henkilöt.

.

Asennettavissa huomaamattomasti ja langattomasti pinta- tai liitäntärasia-asennuksena joko kattoon tai seinälle.

Havainnoi tarkasti ihmismäärän

4D-tutka havainnoi tarkasti ihmismäärän

Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun, liikennesuunnitteluun ja ihmisvirtojen ohjaamiseen.

4D-tutka havainnoi erilliset henkilöt pistepilvestä matemaattisesti. Kohteen havainnoitavissa oleva maksiminopeus on 80 km/h.

Tiesitkö tämän millimetriaalloista?

Millimetriaallot ovat sähkömagneettista säteilyä ja sisältyvät sähkömagneettisen spektrin radioaaltoihin taajuusalueella 60~64 GHz. 4D-tutkan teknologia perustuu radioaaltojen lähettämiseen chirp-signaalina, jonka taajuus kasvaa ajan ja taajuuskaistan funktiona. Kohteen sijainti, etäisyys ja nopeus suhteessa ilmaisimeen voidaan määrittää paluusignaalien välisten vaihe-erojen avulla. Tutkan piirilevyllä voi olla lähetin-vastaanotinantenneja 2–7 kappaletta.

4D-tutkien tekniset ominaisuudet

Tutkayksikön lisäksi laitteisto sisältää lisäprosessointiyksikön, johon voidaan liittää näyttö ja verkkoyhteys sovelluskohteesta riippuen.

bottom of page