top of page

Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti noudattaen henkilötietolakia (523/1999) ja EU:n tietosuoja-asetusta.

Rekisterinpitäjä

Keypoint Oy
Ohjelmakaari 16
40500 Jyväskylä
Y-tunnus: 2451154-2

Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa

Vastaamme viipymättä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja pyyntöihin, joihin liittyen voit olla yhteydessä osoitteeseen info@keypoint.fi.

 
Rekisterin nimi

Keypointin kontaktirekisteri

 
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Käytämme henkilötietoja liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen tai kumppanuuden hallintaan ja hoitoon, myyntiin, markkinointiin ja rekrytointiin. Käsittelemme henkilötietoja yrityksen lainsäädännöllisten ja sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi tai henkilön suostumukseen perustuen. Tietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 
Rekisterin tietosisältö

Keräämme asiakas-, yhteistyökumppani- ja työnhakijakontakteiltamme seuraavia henkilötietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot. Keräämme myös meille luovutettuja muita vapaamuotoisia tietoja, joita ovat esimerkiksi uutiskirjetilaukset, tuotetilaukset ja asiakaspalautteet. Keräämme ja säilytämme vastuullisesti myös työnhakijoiden meille toimittamia asiakirjoja kuten CV:itä.

 
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat peräisin joko kotisivuilta lähetetyistä verkkolomakkeista, julkisista rekistereistä, julkisista lähteistä tai Keypointin työntekijöiden asiakaskohtaamisista. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot ovat kerätty henkilön asemaa tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista, yleisesti saatavissa olevista tiedoista ja/tai puhelimitse.

 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: Wix-kotisivukone ja markkinoinnin automaatiojärjestelmä Hubspot.

 
Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Säilytämme kontaktirekisterin tietoja Googlen, HubSpotin ja Wixin palveluissa, yhtiöiden palvelukuvausten mukaisella tavalla säilytettynä.

 
Henkilötietojen suojaus

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisina salasanan vaativissa järjestelmissä. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain salassapitosopimukseen allekirjoittaneet henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin työtehtävien hoitamiseksi.

 
Käsittelyn kesto

Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan, kuin meillä on siihen lakisääteinen oikeus tai velvollisuus.

 
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Keypointilla. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi

 
Sivuston evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), jotka selain tallentaa kävijän laitteen muistiin verkkosivustoa käytettäessä. Kävijää ei voida tunnistaa evästeiden perusteella. Käytämme Google Analyticsin evästeitä sivustomme käytettävyyden parantamiseen, käyttäjämäärien tilastointiin ja muuhun markkinoinnin kehittämiseen. Sivustollamme olevat linkit saattavat sisältää kolmannen osapuolen evästeitä (esim. LinkedIn). Voit kieltää evästeiden käytön koneellasi muuttamalla selaimen asetuksia.

bottom of page