top of page

Keypoint Oy:n uusi strategia vie kasvun tielle

Keypointilla on syksyn aikana valmisteltu uutta strategiaa, jonka avainsanat ovat kasvu ja kannattavuus. Kasvuun on helppo uskoa; Keypointin tuotteet ovat aidosti laadukkaita, innovatiivisia ja tarjoavat asiakkaille tehokkuutta, turvallisuutta ja taloudellisuutta – ominaisuuksia, jotka tässä ajassa nousevat arvoonsa aivan erityisesti.

 

Vaikka Keypointin toimintaa ohjaavat moninaiset ulkopuoliset tekijät ja vaatimukset, tarjosi vuosi 2023 myös sisäistä myllerrystä. Eräänlainen käännekohta oli syyskuun alku, jolloin Oili Eronen (kuvassa) hyppäsi toimitusjohtajan saappaisiin – ja suuntasi ensi töikseen katseen tulevaisuuteen. Kasvutavoitteen lähtökohdat ovatkin laajalti kunnossa: 32-vuotisen historiansa aikana Keypoint Oy on muodostunut vahvaksi laser- ja tutkateknologian asiantuntijaorganisaatioksi, joka uskaltaa panostaa tuotekehitykseen ja laajentaa toimintaansa ennakkoluulottomasti yli toimialarajojen.

Keypointin uusi strategia nostaa keskiöönsä kriittiset menestystekijät, jotka on määritelty yhdessä koko henkilöstön kanssa. Strategiaa on laadittu syksyn aikana pala kerrallaan, tunnustellen ja tuumien. Strategiatyötä johtanut toimitusjohtaja Oili Eronen korostaa, että strategia ei jää korulauseiksi kahvihuoneen seinälle, vaan se jalkautetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi, jotka tulevat koskemaan koko yritystä ja Keypointin monipuolisia sidosryhmiä.


Tuotteista ratkaisuihin


Uusi strategiamme keskittyy kannattavaan kasvuun ja erityishuomion siinä saa innovaatioidemme tuotteistaminen. Teknologiayrityksenä olemme perinteisesti viestineet hyvin tekniikkalähtöisesti, mutta uudessa strategiassa nostetaan esiin ajatus entistä vahvemmasta asiakaslähtöisyydestä. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, mitä ja miten viestimme; onkin lupa odottaa, että Keypoint Oy näkyy ja kuuluu jatkossa huomattavasti aiempaa enemmän ja kohdennetusti siellä, missä voimme auttaa potentiaalisia asiakkaitamme parantamaan tehokkuuttaan ja turvallisuuttaan taloudellisesti.

 

Toimintamme ydin koostuu kolmesta eri tuoteryhmästä:

  • Teollisuuslaserit, joita käytetään joko komponentteina esim. saha-, kaivos- ja terveysteknologian toimijoiden koneissa tai erilaisissa tuotanto- ja käsittelytiloissa linjaamisessa ja kohdentamisessa toimintojen tehostamiseksi

  • Lastausalueen ratkaisut eli 4D-tutkaohjatut ohjausviivalaserit helpottamaan ja nopeuttamaan yhdistelmäajoneuvon peruuttamista lastauslaitureihin

  • Theralux® -laserhoitolaitteet eläinten hyvinvointiin


Keypoint Oy:n laadukkaat lasertuotteet soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin

Näemme kasvupotentiaalia kaikille tuoteryhmillemme. Samanaikaisesti, vahvaan keypointilaiseen perinteeseen nojaten, olemme sitoutuneita tuotekehitykseen ja vuoden 2024 aikana tulemmekin panostamaan TKI-projekteihin jokaisessa yllä mainitussa tuoteryhmässä. Uusia lanseerauksia voikin odottaa erityisesti lastausalueille, jossa osaamisemme laajenee tarjoamaan entistä monipuolisempia ohjaus- ja merkintäratkaisuja asiakkaillemme sekä sisä- että ulkotilojen logistiikkatarpeisiin.


Kriittiset menestystekijät kasvun takeina

 

Strategiatyössä johdimme Keypointille kolme kriittistä menestystekijää, joiden avulla kasvu toteutetaan – luotettavuus, edelläkävijyys ja vetovoimaisuus. 

 

  • Asiakkaat nousevat toimintamme keskiöön – olemme asiakkaillemme luotettava kumppani

  • Tuoteportfoliossa ja tuotekehityksessä olemme edelläkävijä

  • Henkilöstö on meille avaintekijä – haluamme olla vetovoimainen työnantaja

 

Arvomme – uteliaisuus, asiantuntijuus ja luotettavuus – pohjaavat vankkaan perinteeseen tuotekehityksessä. Olemme jatkossakin edelläkävijä laser- ja 4D-tutkateknologioiden ratkaisuissa. Tuotekehitystoimintamme on aktiivista, tavoitteellista ja asiakkaidemme aitoja ongelmia ratkaisevaa. Tutkimme myös laajasti uusia käyttösovelluksia tuoteaihioillemme.

 

Perinteistä vahvuusarviota laatiessamme henkilöstön merkitys Keypointin toiminnassa korostui. Strategiaan muotoiltiinkin, että haluamme olla vetovoimainen työnantaja, jonka henkilöstö on sitoutunutta, motivoitunutta sekä työssään viihtyvää. Kasvutavoitteiden myötä tiedostamme tarpeen uusille rekrytoinneille tulevaisuudessa ja sitoudumme panostamaan oikea-aikaisiin, huolellisiin rekrytointeihin sekä tarjoamaan kattavan perehdytyksen.


Kohti konkretiaa vahvan hallituksen tukemana

 

Kuten sanottu, strategia ei Keypointilla jää korulauseiksi tai yleviksi tavoitteiksi, vaan puretaan konkreettisiksi toimenpiteiksi. Olemmekin jo aloittaneet toimenpiteet edellä mainittujen menestystekijöidemme vahvistamiseksi. Kasvu, kannattavuus, tavoittavuus ja asiakastyytyväisyys, toimiva tuotekehitysprosessi sekä henkilöstöön liittyvät tavoitteet vaativat monipuolista tekemistä sekä kattavaa mittaristoa seurannan tueksi.

 

Hallituksen rooli kasvuyritykselle on korvaamaton. Keypoint Oy:n hallitukseen nimitettiin 2024 vuoden alusta filosofian tohtori ja Secapp Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Kari Aho. Hän tuo kaivattua osaamista kasvuyrityksen johtamiseen ja hänen kokemuksensa tuotekehitysinnovaatioiden tuotteistamisesta sekä vahvat verkostonsa auttavat yritystämme saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteemme.

 

Ketteränä toimijana meidän on helppo kehittää toimintojamme sekä hypätä mukaan uudenlaisiin käytäntöihin – olemmehan jo valmiiksi sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ISO9001:2015 -laatusertifikaattimme mukaisesti. Jatkossa haluamme entistä voimakkaammin olla siellä, missä meitä tarvitaan, tarjoten asiakkaillemme tehokkuutta, taloudellisuutta ja turvallisuutta laser- ja 4D-tutkateknologian ratkaisujemme avulla.Oili Eronen

Toimitusjohtaja

puh. 044 700 7439bottom of page