top of page

Laser haastoi sahurin tarkan silmän – tuottavuus parani 10 prosenttia

Updated: Apr 13, 2021

Tamminiemen Saha & Höylä on satavuotias sahayritys Vilppulasta. Perheyritystä luotsaa Marko Tamminiemi, joka on yrittäjä neljännessä polvessa. Yritys valmistaa sahattua, höylättyä ja painekyllästettyä puuta rakennuttajien ja alueen mökkiläisten tarpeisiin.

Marko Tamminiemi
Marko Tamminiemellä on käytössään neljä laseria, joiden takaisinmaksuajaksi on osoittautunut noin vuosi.

Puutavaraa sahatessa sirkkelin leikkauslinja täytyy asemoida täydellisesti sydänpuun suuntaisesti, jotta sen linja jää laudan keskelle. Näin syntyy laadukasta puutavaraa, jossa jännitykset ovat tasapainossa ja puu ei kuivuessaan väänny. Perinteisesti sahuri katsoo oikean sahauslinjan silmämääräisesti.


“Vaikka olen kolmenkymmenen vuoden kokemuksella kehittynyt aika hyväksi silmämääräisessä arvioinnissa, sahausvirheitä tuli päivittäin noin viiteen prosenttiin puutavarasta. Virheet aiheuttivat joko hukkaa tai kakkoslaatua, josta sain laadukasta puutavaraa huonomman myyntihinnan. Sahausprosessin virheet näkyivät suoraan palkkapussissani”, Tamminiemi kertoo.


Neljän laserin takaisinmaksuaika on ollut noin vuosi


Kehittääkseen sahausprosessia Tamminiemi otti yhteyttä Keypointiin, jota sahakoneen valmistaja oli suositellut hänelle. Nyt yhteistyötä laserteknologiayhtiön kanssa on kestänyt jo vuodesta 2015 saakka.


“Ostin viimeksi keväällä 2020 uuden laserin varalle, jos joku vanhoista tarvitsee lähettää huoltoon vaikkapa likaantumisen vuoksi. Siinä tapauksessa ei tarvitse sitten laittaa sahakoneita kiinni tai palata takaisin vanhaan systeemiin.”


Kaikkiaan Tamminiemellä on käytössään neljä laseria, joiden takaisinmaksuajaksi on osoittautunut noin vuosi. Tamminiemi ei ole tehnyt asiasta tarkkoja laskelmia, mutta uskoo ettei arvio heitä kovin paljoa.


“Laserin kestoikä on keskimäärin viisi vuotta, joten jos siitä laskee, niin neljän laserin kustannukset ovat 300 euroa per vuosi. Käyttökustannuksina se on vain toista euroa per päivä. Päivittäiset tuotot laserin ansiosta ovat kuitenkin moninkertaiset”, Tamminiemi laskeskelee.

Tuottavuus on parantunut 5–10 prosenttia

Investointi laseriin on ollut kannattava, sillä entistä tarkemman sahaustyön ansiosta sahayrityksen tuottavuus ovat parantunut noin kymmenen prosenttia.


Syynä on se, että laserin avulla sirkkelin leikkauslinja on entistä helpompaa asettaa sydänpuun suuntaisesti. Suuntaustyövaihe käy puolet nopeammin kuin ilman laseria. Laseria voidaan hyödyntää myös tukin sivujen leikkaamiseen, jotta niistä saadaan leikattua täyssärmäiset laudat, eikä puuta mene hukkaan.


“Kun sahausvirheitä ei synny, saamme hyödynnettyä puun mahdollisimman tarkasti. Puun hyötysuhde on sataprosenttinen, minkä ansiosta voin ottaa kaikesta sahatusta puusta laadukkaan puun myyntihinnan.”

“Mikä parasta, pieni investointi työn tehostamiseen on lisännyt käteeni jäävää palkkaa – aikaisemmin sahaustyön osuus myyntihinnasta oli 15–20 prosenttia, nyt käteen jää 20–25 prosenttia”, Tamminiemi toteaa tyytyväisenä.


Tamminiemen Saha & Höylä

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page